Šta je kendo

Sama reč KENDO u bukvalnom prevodu znaci PUT MAČA, to je Put istine i hrabrosti, Put spoznaje samog sebe, Put oslobođenja i procišćenja. To je Put kojim covek hoda ka samome sebi. Put na kojem se bori protiv vlastitih slabosti i ograničenja, protiv neznanja i predrasuda.

KENDO je vrlo kompleksna veština koja pored elemenata rada na tehnikama upotrebe mača u sebi sadrži visoke etičke i filosofske komponente protkane ZEN-om. Duhovni i svesni aspekti su nacela koja je najvažnije steći u ovoj veštini jer su to načela koja u potpunosti kontrolišu ovu umetnost.

Bez obzira na to što je KENDO borilačka veština u kojoj se koristi mač kao instrument, cilj je stvoriti dobrog mačevaoca koji ce izbegavati svađu ili borbu. Od svih nas se očekuje da volimo i poštujemo jedni druge, a ne da se ubijamo. Učimo se da ne razmišljamo samo o borbi i kako izaći kao pobednik.

KENDO nas uči kako postići i sačuvati ljudsko dostojanstvo i pomaže nam da doprinesemo oplemenjivanju našeg uma i duha. SHINAI je mač koji se koristi na treninzima i on je oružje kojim se ubija ego, jer je ego koren svih sporova i sukoba.