Adresa: Vojvode Knićanina 12b,

kokoro.kendo@gmail.com

Matični broj: 08922489

P.I.B. : 106846128

Broj računa: Banka intesa : 160-497094-72

-Kontakt:

Aleksandar Đorđević

+381/ 69 50 23 232

Čaba Pete

+381/ 60 700 70 18